Σε σύνδεση τώρα

Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους
Κριτήρια - Ασκήσεις - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Κ. ΚΑΡΕΜΦΥΛΛΗΣ   

 

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων

(Απαντήσεις)

 (Συγκέντρωση υλικού – επιμέλεια – επεξεργασία:

Κ. Καρεμφύλλης)

 

 

Υποδειγματική απάντηση:

Η παράγραφος αναπτύσσεται με π.χ. συνδυασμό μεθόδων.

Συγκεκριμένα υπάρχουν:

α. …. (παραπομπή στο κείμενο) και

β. …. (παραπομπή στο κείμενο)

 

 

1. Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα.

2. Η παράγραφος αναπτύσσεται με διαίρεση, διότι στη Θεματική Περίοδο αναφέρει τους τέσσερις πυλώνες της δια βίου μάθησης και στις λεπτομέρειες τις αναπτύσσει.

3. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων και συγκεκριμένα α. με ορισμό (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση … χαρακτηριστικό της εργασίας) και β. με διαίρεση (Οι δύο βασικοί τρόποι τηλεργασίας …)

4. Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα.

5. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων και συγκεκριμένα α. Με αιτιολόγηση (Αξιοπρόσεχτη … έχει αλλάξει) β. Με σύγκριση – αντίθεση (Παλαιότερα… – Σήμερα…) και γ. Με παραδείγματα (η εφημερίδα, το περιοδικό … ιστορικές, γεωγραφικές… )

6. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση, διότι στη θ.π. υποστηρίζει τη σημασία του πρωινού για τις εξετάσεις και στις λεπτομέρειες τη στηρίζει – αιτιολογεί.

7. Η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση – αντίθεση, διότι στη θ.π. αναφέρει τις δύο κατηγορίες ανθρώπων και έπειτα τις αναπτύσσει

8. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο – αποτέλεσμα, διότι στη θ.π. αναφέρει το αίτιο και στην ανάπτυξη καταγράφει τα αποτελέσματα

9. Η παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό.

10. Η παράγραφος αναπτύσσεται με διαίρεση, διότι στη θ.π. αναφέρεται ο διπλός στόχος της διαφήμισης και έπειτα αναπτύσσεται

11. Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της σύγκρισης – αντίθεσης.

12. Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο του αιτίου – αποτελέσματος, διότι στη θ.π εντοπίζει την αιτία (= καταναλωτικό μοντέλο) που οδηγεί σε αποτελέσματα ‘‘τριβής του νέου με τον εαυτό του και κατ΄ επέκταση με τους άλλους.’’

13. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων και συγκεκριμένα α. με αιτιολόγηση (Γι’ αυτό είναι αδήριτη ανάγκη … ανυπέρβλητες. + Γι’ αυτό χρειάζεται …ελευθερίας.) και β. με αναλογία (Θα τον εξομοιώνουν με ένα ναυαγό…)

14. Η παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό.

15. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση, διότι στη θ.π. μπορούμε να ρωτήσουμε «γιατί» και οι λεπτομέρειες – σχόλια παίρνουν το χαρακτήρα απάντησης σ’ αυτό το «γιατί».

16. Η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση – αντίθεση.

17. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων και συγκεκριμένα α. Με αιτιολόγηση β. Με παραδείγματα

18. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση.

19. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αναλογία.

20. Η παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα.

 

 

Πηγή: e-keimena.gr.

Ανάρτηση από τον Κ. Καρεμφύλλη, φιλόλογο

 

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 18 Απρίλιος 2010 02:40